Projekty a akce

 

Vědeckotechnický park Plzeň - 1. etapa

VTP - 1. etapa

 

Efektivní transfer znalostí

Efektivní transfer znalostí

 

VTP Plzeň – provoz 2 

VTP Plzeň – provoz 2