Lidé ve VTP

JUDr. Miloslav Maštera
generální ředitel

Ing. Zuzana Koutníková
manažer pro správu společnosti

Ing. Jan Černý
manažer pro rozvoj

Lenka Vošvrdová
office manager

Bc. Jana Bočanová
asistentka

Soňa Fintová
referentka fakturace a plateb

Vladimír Karpíšek
správce budov

Hana Strejcová
recepční